26 August 2009

Roemah Sakit Oemoem

Rumah Sakit Umum (RSU)
Taken from this website

"We hebben die maanden, dat we in Salatiga zaten, op een buitenpost in Setoegoer gelegen en van daaruit werden de patrouilles gelopen. Setoegoer was gedeeltelijk een tentenpost en gedeeltelijk met vaste onderkomens.. Wij sliepen in de huisjes. Ik weet dat de administrateur een tent had tegenover ons onderkomen."

1 comment:

Adiwangsa Realty said...

Seperti RS DKT, Nanggulan, ya?