31 August 2009

Postcards

Credit:

Old communist school?

Credit: nationaalarchief.nl

Salatiga: Lerarenkamer in de school te Salatiga. Gevonden documenten en boeken, evenals de aangebrachte opschriften en emblemen, wezen erop, dat deze school speciaal was ingericht om de Communistische leerstellingen aan de jeugd te onderwijzen.

Teachers in the school room to Salatiga. Found documents and books, as well as the applied markings and signs, pointing out that this school had been specially designed to accommodate the Communist teachings to youth to teach.Salatiga: Interieur van een klaslokaal in de school van Salatiga. Gevonden documenten, emblemen en opschriften wezen erop dat deze school gebruikt werd als een Communistisch vormingsinstituut voor de jeugd. Op het schoolbord is een aankondiging te lezen dat het "verstrekken van verklaringen in het belang van de partijraad om zeer dringende redenen is uitgesteld tot nader vast te stellen datum

Interior of a classroom in the school of Salatiga. Found documents, emblems and inscriptions indicated that this school was used as a Communist training institute for the youth. On the blackboard is an announcement stated that the "provision of statements in the interest of the party for very urgent reasons, has been postponed until further date to be determined


Jalan Jendral Sudirman

Credit: www.salatiga.nl

04-1964. Straatbeeld Jl. Jend. Sudirman zuid (gezien van tegenover de GKI kerk). Op de oude foto rechts Toko Menara, die er nog is, maar verstopt achter een nieuw gebouw van twee verdiepingen. Links was een halteplaats voor lastpaarden annex marktje. Ook te herkennen - maar heel klein - het winkelgebouw dat je op foto 2 [hieronder] ziet.


03-1977. Straatbeeld Jalan Sudirman noord (gezien vanaf Tamansari, 1977). Links was een benzine-pompstation en terminal bemo. De bomen rechts staan bij de walikota in de tuin. Op straat een campagne-optocht van de PDI. Op de nieuwe foto is eigenlijk alleen de tuin van de walikota herkenbaar, en heel in de verte de helling van de Merbabu.

Hotel Kalitaman

Credit: Wandelen door de OudeArchipelSource: Facebook

Salatiga during wartime (III)

Credit: Mr. HEIN VERBRUGGE
Platoon Commander
of the 1st Battalion Stoottroepers

"Carriers advancing on Salatiga August 8th, 1947
The tall man in the foreground is Sgt. Bill Kamping."

29 August 2009

Old photos of Satya Wacana Campus

Credit: Tiono

Satya Wacana Library

Before the takeover of "pro-government" leadership which caused much furore, Satya Wacana was a very critical and respected university. Among the notable pro democratic scholars are Arief Budiman, Ariel Heryanto, and George Aditjondro. Arief and Ariel were expelled from the university and George Aditjondro seek refugee to Australia to avoid prosecution from Soeharto government.


28 August 2009

More Salatiga wartime photos

Credit: SepatoeRoesak website.


Omgeving van Kopeng Salatiga. Gevangen genomen opstandelingen van wie er velen mee deden om te plunderen . Meestal wisten zij zelfs niet waar alles voor diende. Resultaat rijgsgevangenschap .
foto Eric Buzeijn

Translation: Kopeng near Salatiga. Captured insurgents many of whom took them to plunder. Usually they even knew where everything was. Result rijgsgevangenschap.


There is a massive collection of wartime photography at at SepatoeRoesak. It seems like the brigade was stationed around Salatiga-Semarang-Weleri.

SS. Salatiga


It looks like Salatiga was taken as a name of Dutch battleship.
These pictures were taken from this website.
Edit 28/7/10: Correction from RDC, this is a cargo ship.