28 August 2009

More Salatiga wartime photos

Credit: SepatoeRoesak website.


Omgeving van Kopeng Salatiga. Gevangen genomen opstandelingen van wie er velen mee deden om te plunderen . Meestal wisten zij zelfs niet waar alles voor diende. Resultaat rijgsgevangenschap .
foto Eric Buzeijn

Translation: Kopeng near Salatiga. Captured insurgents many of whom took them to plunder. Usually they even knew where everything was. Result rijgsgevangenschap.


There is a massive collection of wartime photography at at SepatoeRoesak. It seems like the brigade was stationed around Salatiga-Semarang-Weleri.

No comments: