08 November 2013

Curious Buildings

Credit: Chandra Firmansyah
via Facebook


Building information from Prinz Warren de Jisrecht

Left: Salib Putih (Wittekruis Colonie) orphanage training building

Right: ANIEM (Algemenee Nederlandsche-Indische Electriciteit Maatschapij) at the front of Indische Kerk (GPIB Church today)

No comments: